ละเอียด พลายแก้ว

ละเอียด พลายแก้ว

ช่างภาพ

2524

สุดปรารถนา

- ดำเนินงานสร้าง