ละม้าย อุทยานานนท์

พลตรี ละม้าย อุทยานานนท์ เกิด 28 กรกฎาคม 2451 เสียชีวิต 13 ธันวาคม 2507 (56 ปี) เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม 3 สมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ด้านการศึกษา ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญ และต่อมาได้เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก เลขที่ 3551 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2464 จบหลักสูตรชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2472

โปรดักชั่น

2497

กังวานไพร

- อำนวยการสร้าง