ลมัย สุวรรณะ

ลมัย สุวรรณะ

นักแสดง

2499

ศึกถลาง

- ท่านมุกด์