ฤทธิเดช ฤทธิชุ

ฤทธิเดช ฤทธิชุ

นักแสดง

2549

ก้านกล้วย

- เสียงพากย์: มะโรง