เชิด ร็อคแสลง

นักแสดง

2002

มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟ.เอ็ม.

- โจรพันหน้า (ปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์) (รับเชิญ)