รุ้ง รุ้งเฑียณ อูนากูล

รุ้งเฑียณ อูนากูล ชื่อเล่น รุ้ง ชื่ออื่น ฌธนัทย์ อูนากูล (ชื่ออังกฤษ : Rungtien Unakul) เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 (อายุ 39 ปี)
• การศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตาม รุ้ง รุ้งเฑียณ อูนากูล ได้ที่
IG : ririrainbow

นักแสดง

2548

เกิดแต่ตม

- วัสสา
2545

ผีขี้เหงา

- อ้อย / น้ำอ้อย
2544

ปิ่นไพร

- หลาว