รุ่ง แสงโชติ

รุ่ง แสงโชติ

โปรดักชั่น

2527

ซีอุย มนุษย์กินคน

- อำนวยการสร้าง