รุ่งโรจน์ แสงบัวทอง

รุ่งโรจน์ แสงบัวทอง

โปรดักชั่น

2512

หลั่งเลือดแดนสิงห์

- อำนวยการสร้าง
2519

น้ำตาหยดสุดท้าย

- อำนวยการสร้าง