รุจิเรข พักตระเกษตริน

รุจิเรข พักตระเกษตริน ชื่อเล่น: หม่อม เป็นนักแสดงชาวไทย

*รูปจาก: Thai Movie Posters