รุจน์ เริงชัย

รุจน์ เริงชัย

นักเขียน

2527

นักร้องนักเลง

- บทประพันธ์