ราชิต ชูเมือง

ราชิต ชูเมือง

นักแสดง

2523

ดาวพระศุกร์

- พันโทอาทร

นักแสดง

2543

สวัสดีคุณผู้ฟัง

- หัวหน้าธุรการ
2527

ไชยเชษฐ์

- ท้าวสิงหล
2523

ดาวพระศุกร์

- พ่อเลี้ยง
2551

ภูตแม่น้ำโขง

- สัปเหร่อหนู