รัศมี แสงรังสี

รัศมี แสงรังสี

ช่างภาพ

2525

แววมยุรา

- ถ่ายภาพ