รัมภา นาคเสวี

รัมภา นาคเสวี

นักแสดง

2498

ยมนาเวศน์

- อำภา