รัตนา อมาตยรัตนา

รัตนา อมาตยรัตนา

นักเขียน

2493

เหมืองระเบิด

- บทภาพยนตร์