รัตติกรณ์

รัตติกรณ์

นักเขียน

2519

ใครใหญ่ใครอยู่

- บทประพันธ์
2519

ไอ้ทองแดง

- บทประพันธ์
2520

สิงห์สลาตัน

- บทประพันธ์
2520

ไอ้คุณเฉิ่ม

- บทประพันธ์