รังสิมา อัคราวิวัฒน์

รังสิมา อัคราวิวัฒน์

นักแสดง

2561

APP WAR แอป ชน แอป

- กรรมการ Start UP

นักเขียน

2561

APP WAR แอป ชน แอป

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2564

จากสูญถึงสิบ

- บทโทรทัศน์
2567

Ready, Set, Love เกมชนคนโสด

- บทโทรทัศน์