รังษี เทพวรสิน

กํากับการแสดง

2508

ลูกพยัคฆ์

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2500

ประกาศิตศาลเตี้ย

- บทประพันธ์
2507

คมแสนคม

- บทประพันธ์
2511

ชาตินักสู้

- บทประพันธ์