รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์

รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์

โปรดักชั่น

2519

ใครใหญ่ใครอยู่

- อำนวยการสร้าง
2520

ลุยแหลก

- อำนวยการสร้าง
2521

มือปืนนมสด

- อำนวยการสร้าง