รักษ์ ศิภาวิณี คงมีสกุลรัตน์

นักแสดง

2567

อีสานตุ๊ดซี่

- แม่ของโต๋เต๋