รักษ์ ปัณยารชุน

รักษ์ ปัณยารชุน

โปรดักชั่น

2497

สันติ-วีณา

- อำนวยการสร้าง