ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช เกิด 26 มิถุนายน 2494 เป็นบุตรสาวของนายหรู กับนางบุญศรี อมตวงศ์ มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน) สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระเบียบรัตน์ สมรสกับ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด เมื่อวันที่ "4 พฤษภาคม 2518" ทั้งคู่มีบุตร 3 คน คือ นางสาวธีรานุช พงษ์พานิช นางสาวกานต์รวี พงษ์พานิช และร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นสังกัดพรรคเพื่อไทย งานการเมือง ระเบียบรัตน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2543 ในขณะที่สามีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงให้ใบเหลือง แต่ก็ยังได้รับเลือกในการเลือกตั้งซ่อม ระเบียบรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ ของวุฒิสภา ในช่วงปี 2543-2548 ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ ยื่นหนังสือแก้ระเบียบประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร รวมถึงการต่อต้านการทำปฏิทินแนวปลุกใจเสือป่าของบริษัทสุราในช่วงปีใหม่

นักแสดง

2549

มอ๘

- คุณหญิงกุหลาบ