ยุ่น ศุภวิชช์ สุวรรณเนตร

ศุภวิชช์ สุวรรณเนตร ชื่อเล่น : ยุ่น เป็นผู้กำกับชาวไทย

กํากับการแสดง

2566

สลิธ โปรเจกต์ล่า

- ผู้กำกับ