ยอด ทรนง

กํากับการแสดง

2527

สาวใจแตก

- ผู้ช่วยผู้กำกับ