ยศพงษ์ ผลทรัพย์

ยศพงษ์ ผลทรัพย์

นักแสดง

2559

ขุนพันธ์

- ลุงแดง

นักเขียน

2548

ลองของ

- บทภาพยนตร์
2548

ลองของ

- เรื่อง
2551

ลองของ 2

- บทภาพยนตร์
2557

นะโม OK

- บทภาพยนตร์
2563

หลวงพี่กะอีปอบ

- บทภาพยนตร์
2565

บักแตงโม

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

2548

ลองของ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2560

A Love To Kill รักซ่อนแค้น

- บทโทรทัศน์