ยรรยง เสนาลักษณ์ (เทิ่ง สติเฟื่อง)

เทิ่ง สติเฟื่อง ชื่อจริง บรรยงค์ เสนาลักษณ์ เป็นนักแสดง นักธุรกิจโฆษณา นักจัดรายการทีวี นักแต่งเพลง ที่มีชื่อเสียงยาวนานตั้งแต่ยุคแรกของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม
• เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
• เสียชีวิต 19 เมษายน พ.ศ. 2545 (68 ปี)

เกิดที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนเป็นบุตรของนายบุษย์ เสนาลักษณ์ และนางโทมิโกะ ชาวญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2493 จบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วเรียนต่อระดับอนุปริญญาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม เมื่อ พ.ศ. 2496 ทำหน้าที่ผู้ช่วยพิธีกร จัดหาโฆษณา แสดงละคร เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันออกอากาศ อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยบุคลิกเดินเทิ่ง ๆ และมีหัวคิดสร้างสรรค์แปลก ๆ อาจินต์ ปัญจพรรค์ แห่งฝ่ายจัดรายการคนแรกของช่อง 4 บางขุนพรหม ยุคบุกเบิก จึงตั้งชื่อให้สำหรับใช้ในวงการว่า “เทิ่ง สติเฟื่อง”

*ข้อมูลจาก: wikipedia.org
*รูปจาก: Thai Movie Posters