โอ๋ ยชญ กรณ์หิรัญ

โอ๋ ยชญ กรณ์หิรัญ

โปรดักชั่น

2563

Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก

- ควบคุมการผลิต
2567

เฟื่องนคร City of Stars The Series

- ควบคุมการผลิต
2567

Sunset x Vibes เพียงชลาลัย

- อำนวยการสร้าง