ยงศักดิ์ จินศิริวานิชย์

ยงศักดิ์ จินศิริวานิชย์

โปรดักชั่น

2521

ไม่มีคำว่ารัก

- อำนวยการสร้าง