ม.มธุการี

ม.มธุการี

นักเขียน

2520

รักเลือกไม่ได้

- บทประพันธ์
2521

หัวใจสีชมพู

- บทประพันธ์

นักเขียน

2531

ระบำไฟ

- บทประพันธ์
2536

น้ำตาหยดสุดท้าย

- บทประพันธ์
2542

รังหนาว

- บทประพันธ์
2543

หัวใจสองภาค

- บทประพันธ์
2545

คนละโลก

- บทประพันธ์
2552

หัวใจสองภาค

- บทประพันธ์
2558

คนละโลก

- บทประพันธ์