มีน จุฬา ศรีคำมา

จุฬา ศรีคำมา ชื่อเล่น มีน เกิด 7 มีนาคม 2532 เป็นผู้ชนะการประกวด Miss Gossip Girls 2009 ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมต้นที่ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย (สายวิทย์) ศึกษาในระดับอุดมศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเพียง 2 ปี 1 เทอม ก่อนจะลาออกหลังชนะการประกวด Miss Gossip Girls 2009 เพื่อมาทำงานในวงการบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการ)