มีน กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง ดำรงค์สกุล

มีน กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง ดำรงค์สกุล ชื่ออังกฤษ : Meen Kankanueng Netsrithong Damrongsakul เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย
  • เกิด : 25 มีนาคม 2531
  • การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักแสดง

2566

Only Friends เพื่อนต้องห้าม

- (แม่ของแซน) (Ep. 5,6) (รับเชิญ)