มิสแครอล ลายน์

มิสแครอล ลายน์ เป็นนักแสดงจากประเทศฟิลิปปินส์