มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ชื่อเล่น มิว ชื่ออังกฤษ : Mew Suppasit Jongcheveevat เป็นนักแสดง นายแบบ นักร้อง พิธีกรชาวไทย
• เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 (อายุ 33 ปี)
• ส่วนสูง 183 ซม.
• ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่น KU69 จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิว ศุภศิษฏ์เคยได้รับหน้าที่เป็น TA(Teacher Assistant) ผู้ช่วยสอนแทนอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่ง ขณะกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอนวิชาสถิติ(Statistics) ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตาม มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ได้ที่
IG : mewsuppasit