มิว ธฤศวรรณ กาหาวงษ์

ธฤศวรรณ กาหาวงษ์ ชื่อเล่น มิว เกิด 1 กันยายน 2540 ด้านการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์