มิวสิค รัชพล แย้มแสง

รัชพล แย้มแสง มีชื่อเล่นว่า มิวสิค เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, ระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ ระดับปริญญาโทจาก Ecomomic And Financial Analysis Manchester Metropolitan University