มินตี้ ชุติกาญจน์ ชวเสถียรพงศ์

ชุติกาญจน์ ชวเสถียรพงศ์ ชื่อเล่น มินตี้ เกิด 25 สิงหาคม 2538