มิตร นิมิตโชตินัย

มิตร นิมิตโชตินัย

ช่างภาพ

2524

สร้อยฟ้าขายตัว

- อำนวยการสร้าง
2527

7 ทโมน

- ถ่ายภาพ
2527

ไอ้จอมเก

- ถ่ายภาพ
2528

ผู้การเรือเร่

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2520

รุกฆาต

- ดำเนินงานสร้าง
2523

เจมส์แบน 007

- อำนวยการสร้าง
2525

4 คิงส์

- อำนวยการสร้าง