มิก ชนภัทร กาญจนนราวดี

ชนภัทร กาญจนนราวดี ชื่อเล่น: มิก ชื่ออังกฤษ : Micky Chonnapat Kanjananarawadee