มาโนช ธนารุ่งโรจน์

มาโนช ธนารุ่งโรจน์

โปรดักชั่น

2521

เอ็ม.16

- อำนวยการสร้าง