มาลี นวนรเศรษฐ

มาลี นวนรเศรษฐ

โปรดักชั่น

2524

ปีศาจเมียน้อย

- อำนวยการสร้าง
2527

โคตรคนจริง

- อำนวยการสร้าง