มาร์ค ศิวัช จำลองกุล

ศิวัช จำลองกุล ชื่อเล่น : มาร์ค ชื่ออังกฤษ : Mark Siwat Jumlongkul เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 30 มีนาคม 2543 (อายุ 24 ปี)
• ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
• การศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ติดตาม มาร์ค ศิวัช จำลองกุล ได้ที่
IG : marksiwat