มาร์ค วิทวัส ท้าวคำลือ

วิทวัส ขุนท้าวคำลือ ชื่อเล่น มาร์ค เกิด 30 มีนาคม 2536 ส่วนสูง 173 ซม. เป็น นักแสดง, นักร้อง ด้านการศึกษา ระดับมัธยม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภาคอินเตอร์