มาร์ค คนัสนันท์ นักตะเฆ่

คนัสนันท์ นักตะเฆ่ ชื่อเล่น มาร์ค ชื่ออื่น ภาคียะ นักตะเฆ่ เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นนักร้อง นักแสดง ด้านการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนศรีวิกรม์ ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม