มานิตย์ ทวีเพชร

มานิตย์ ทวีเพชร

โปรดักชั่น

2509

ปีศาจเมียน้อย

- อำนวยการสร้าง