มานะ ศรีโพธิ์

มานะ ศรีโพธิ์

นักแสดง

2502

ฝ่ามรสุม

- เวก ศรีวิชัย (การเวก ศรีวิจารณ์)