มานะ พลสยาม

มานะ พลสยาม

โปรดักชั่น

2528

เพื่อแผ่นดินไทย

- อำนวยการสร้าง
2528

วัลลี

- อำนวยการสร้าง
2529

เพื่อน

- อำนวยการสร้าง
2529

ลูกรักของแม่ (วัลลี ภาค 2)

- อำนวยการสร้าง