มานพ อัมพุช

มานพ อัมพุช

โปรดักชั่น

2516

จินตะหรา

- อำนวยการสร้าง
2518

มาหยารัศมี

- อำนวยการสร้าง
2519

มหาอุตม์

- อำนวยการสร้าง
2519

แม่ปลาช่อน

- อำนวยการสร้าง
2522

35 กะรัต

- อำนวยการสร้าง
2524

ไอ้แก่น

- ดำเนินงานสร้าง
2530

ไฟซ่อนเชื้อ

- ดำเนินงานสร้าง