มาตรา ไพรหิรัญ

มาตรา ไพรหิรัญ

นักแสดง

2020

ดั่งดวงหฤทัย

- เสนาวิเทศน์พันธุรัฐ
2019

สัตยาธิษฐาน

- ประพันธ์
2013

แผนร้ายพ่ายรัก

- เปี่ยมพงษ์