มังกร ฤกษ์อร่าม

มังกร ฤกษ์อร่าม

โปรดักชั่น

2510

เหนือเกล้า

- ดำเนินงานสร้าง
2512

รอยพราน

- อำนวยการสร้าง