มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์

มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์

ลำดับภาพ

2521

ดวงเศรษฐี

- ลำดับภาพ
2524

แสนรัก

- ลำดับภาพ
2526

บัวขาว

- ลำดับภาพ
2529

รักพลิกล็อก

- ลำดับภาพ
2533

คนละวัยอลวน

- ลำดับภาพ
2533

พันธุ์หมาบ้า

- ลำดับภาพ
2547

ผีหัวขาด 2

- ลำดับภาพ

นักเขียน

2509

พระอภัยมณี

- บทภาพยนตร์