มรกต

มรกต

กํากับการแสดง

2527

ยอดนักเลง

- ผู้กำกับ
2530

เดนมนุษย์

- ผู้กำกับ